Ehliyet Sınavı 23 Mart 2022 Bilemediğin Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Ehlimo - Soru 2

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

Ehlimo - Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Ehlimo - Soru 4

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Ehlimo - Soru 5

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Ehlimo - Soru 6

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehlimo - Soru 7

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Ehlimo - Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

Ehlimo - Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aksiyon