Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 10 Şubat 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Ehlimo - Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Ehlimo - Soru 3

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehlimo - Soru 4

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

Ehlimo - Soru 5

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Ehlimo - Soru 6

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Ehlimo - Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Ehlimo - Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Ehlimo - Soru 9

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Ehlimo - Soru 10

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

Ehlimo - Soru 11

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Ehlimo - Soru 12

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

Ehlimo - Soru 13

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 14

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 16

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon