Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 13 Aralık 2021 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

I. Motosiklet
II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

Ehlimo - Soru 2

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Ehlimo - Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 4

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Ehlimo - Soru 5

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehlimo - Soru 6

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Ehlimo - Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Ehlimo - Soru 8

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 9

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Ehlimo - Soru 11

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 12

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

Ehlimo - Soru 13

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 14

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Ehlimo - Soru 15

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

Ehlimo - Soru 16

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon