Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 16 Ocak 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Ehlimo - Soru 2

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Ehlimo - Soru 3

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Ehlimo - Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Ehlimo - Soru 5

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Ehlimo - Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Ehlimo - Soru 7

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehlimo - Soru 9

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Ehlimo - Soru 10

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Ehlimo - Soru 11

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 12

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Ehlimo - Soru 13

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 16

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon