Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 2 Mart 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 2

I. Motosiklet
II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

Ehlimo - Soru 3

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehlimo - Soru 4

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Ehlimo - Soru 5

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Ehlimo - Soru 6

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Ehlimo - Soru 7

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Ehlimo - Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Ehlimo - Soru 9

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Ehlimo - Soru 10

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 11

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Ehlimo - Soru 12

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

Ehlimo - Soru 13

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Ehlimo - Soru 14

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Ehlimo - Soru 15

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 16

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon