Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 20 Aralık 2021 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Ehlimo - Soru 2

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 3

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

Ehlimo - Soru 5

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Ehlimo - Soru 6

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Ehlimo - Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Ehlimo - Soru 8

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Ehlimo - Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Ehlimo - Soru 10

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Ehlimo - Soru 11

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehlimo - Soru 12

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Ehlimo - Soru 13

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Ehlimo - Soru 15

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Ehlimo - Soru 16

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon