Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 21 Aralık 2021 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

Ehlimo - Soru 2

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Ehlimo - Soru 3

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

Ehlimo - Soru 4

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 5

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 7

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 9

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Ehlimo - Soru 11

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Ehlimo - Soru 14

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Ehlimo - Soru 15

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehlimo - Soru 16

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon