Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 22 Ocak 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Ehlimo - Soru 2

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehlimo - Soru 3

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Ehlimo - Soru 4

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 5

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Ehlimo - Soru 6

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Ehlimo - Soru 7

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Ehlimo - Soru 8

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Ehlimo - Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Ehlimo - Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Ehlimo - Soru 12

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Ehlimo - Soru 13

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Ehlimo - Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Ehlimo - Soru 15

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Ehlimo - Soru 16

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon