Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 23 Şubat 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Ehlimo - Soru 2

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 3

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Ehlimo - Soru 4

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Ehlimo - Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Ehlimo - Soru 6

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Ehlimo - Soru 7

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 8

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Ehlimo - Soru 9

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 11

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Ehlimo - Soru 13

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Ehlimo - Soru 14

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 16

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon