Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 24 Şubat 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 2

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Ehlimo - Soru 3

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Ehlimo - Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Ehlimo - Soru 5

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Ehlimo - Soru 6

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Ehlimo - Soru 7

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Ehlimo - Soru 8

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Ehlimo - Soru 9

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Ehlimo - Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Ehlimo - Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Ehlimo - Soru 13

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 14

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Ehlimo - Soru 15

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Ehlimo - Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon