Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 28 Şubat 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 4

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Ehlimo - Soru 5

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 6

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Ehlimo - Soru 7

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehlimo - Soru 9

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Ehlimo - Soru 10

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Ehlimo - Soru 11

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Ehlimo - Soru 12

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 13

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Ehlimo - Soru 14

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 15

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

Ehlimo - Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon