Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 29 Ocak 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Ehlimo - Soru 2

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Ehlimo - Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Ehlimo - Soru 6

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Ehlimo - Soru 8

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Ehlimo - Soru 9

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Ehlimo - Soru 10

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Ehlimo - Soru 11

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Ehlimo - Soru 12

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehlimo - Soru 13

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Ehlimo - Soru 14

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Ehlimo - Soru 15

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Ehlimo - Soru 16

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon