Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 15 Eylül 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Ehlimo - Soru 2

I. Motosiklet
II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

Ehlimo - Soru 3

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Ehlimo - Soru 5

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Ehlimo - Soru 6

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Ehlimo - Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 9

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ehlimo - Soru 10

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Ehlimo - Soru 11

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Ehlimo - Soru 12

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 14

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Ehlimo - Soru 15

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehlimo - Soru 16

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon