Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 19 Kasım 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Ehlimo - Soru 2

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 3

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Ehlimo - Soru 4

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Ehlimo - Soru 5

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Ehlimo - Soru 6

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Ehlimo - Soru 7

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Ehlimo - Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

Ehlimo - Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Ehlimo - Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Ehlimo - Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 14

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Ehlimo - Soru 15

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehlimo - Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon