Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 23 Kasım 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehlimo - Soru 2

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 3

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

Ehlimo - Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Ehlimo - Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Ehlimo - Soru 6

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Ehlimo - Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Ehlimo - Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 10

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Ehlimo - Soru 11

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Ehlimo - Soru 12

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 13

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Ehlimo - Soru 14

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Ehlimo - Soru 15

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

Ehlimo - Soru 16

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon