Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre 5 Ekim 2022 Çıkmış Sorular Testi

Ehlimo - Soru 1

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Ehlimo - Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Ehlimo - Soru 3

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Ehlimo - Soru 4

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Ehlimo - Soru 5

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Ehlimo - Soru 6

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Ehlimo - Soru 7

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Ehlimo - Soru 8

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Ehlimo - Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Ehlimo - Soru 10

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

Ehlimo - Soru 11

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Ehlimo - Soru 12

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Ehlimo - Soru 13

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

Ehlimo - Soru 14

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Ehlimo - Soru 15

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Ehlimo - Soru 16

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Kalan Süre
0
Dakika
0
Saniye
Şıklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aksiyon